Beton nodig voor uw project? Laat ons kijken hoe we u kunnen helpen bij LG-Beton →

Beleid inzake het vermijden van (inter)nationale belangrijke sites

LG-Beton erkent haar verantwoordelijkheid als een belangrijke speler in de bouwsector en haar impact op het milieu en de samenleving. Als onderdeel van onze inzet voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen we het volgende beleid aan om belangrijke sites en locaties waar mogelijk conflicten over landgebruik voorkomen, te vermijden.

 

Vermijding van belangrijke sites:

LG-Beton verplicht zich ertoe nationale en internationale belangrijke sites te vermijden. Deze sites omvatten, maar zijn niet beperkt tot, ecologisch waardevolle gebieden, beschermde natuurgebieden, historische en cultureel belangrijke locaties, en gebieden met een hoge biodiversiteit.

 

Verbod op activiteiten in conflicterende landgebruiksgebieden:

LG-Beton zal geen activiteiten uitvoeren op locaties waar landgebruiksconflicten mogelijk voorkomen. Dit omvat gebieden waar sprake is van territoriale geschillen, inbreuk op inheemse rechten, onrechtmatige landonteigening of waar de activiteiten een bedreiging vormen voor lokale gemeenschappen of hun natuurlijke hulpbronnen.

 

Ondertekend,

Alain Greck, Bedrijfsleider LG-Beton nv

Datum: 30 januari 2024